Golden gate of San Francisco,California

Ating lakbayin ang napakahabang tulay na ito!!!!

5 thoughts on “Golden gate of San Francisco,California

Comments are closed.